Activitat d’Awasuka

Es centra en tres eixos principals: l’arquitectura sismoresistent, la salubritat de les cases (aigua potable, cuines sense fum, etc…) i la preservació del patrimoni històric. Per aconseguir aquests objectius, un dels trets distintius d’Awasuka és la creació de material de conscienciació a través de les arts, sobretot utilitzant la música, les cançons i la dansa, per tal d’arribar de forma diferent i única als beneficiaris.

Water Paani
Cançó Water Paani, per a fer tallers de conscienciació sobre l’aigua (2016)

Block, Wood or Stone
Cançó + curt Block, Wood or Stone, per a la conscienciació sobre cases segures (2019)

Xemeneies fetes a Makawanpur – Practical Action / Awasuka (2019)

Inicis del Programa Awasuka (Filmat 2015, Editat 2019)